2009. november 16., hétfő

CRM rendszer a weben

Az eddig helyi hálózatban, vagy szinkronizációval kapcsolódó felhasználók számára ezentúl a világhálón is elérhetők a CRM és PRM rendszerünk jelentősebb funkciói (rövidebb név miatt P@rtner.CRM). Összekapcsolt adatbázisokról lévén szó, mindegy, hogy felhasználó a weben vagy kliens programban rögzíti az adatokat, azok mindkét rendszerben megjelennek, jelentősen könnyítve az otthonról történő illetve munkahelyen kívüli adminisztrációt.
A menüszerkezet, az oldalak felépítése és az adatmezők a P@rtner rendszerben alkalmazott struktúrát követik, az egyes szolgáltatások pl. dokumentumok feltöltése,- iktatása, projektben résztvevő dolgozók stb.

Néhány a weben is elérhető funkciók közül:

CRM:
 • Cégek
 • Események
 • Tudásbázis bejegyzések
Projekt:
 • Feladatok
 • Projektek
Naptár:
 • Naptár
 • Feljegyzések
A fenti szolgáltatások elég adattartalmat nyújtanak ahhoz, hogy akár kizárólag csak webes felületen dolgozva, kliens program nélkül is lehetőség nyíljon arra, hogy egy vállalkozás CRM és PRM eseményeit, feladatait adminisztrálja a felhasználó.
A CRM rendszer használatához felhasználónévre és jelszóra van szükség, a legtöbb oldal úgy került beállításra, hogy megnyitáskor egyből az adott felhasználóra szűrje le a feladatokat, eseményeket. Ezen kívül szűrő mezők széles skálája nyújt kényelmes böngészést a felületen.

Hogyan működik a szerviz modul?

A szerviz modul feladata, hogy a javításra átvett gépeken elvégett munkákat nyilvántartsa, nyomonkövesse a beépült alkatrészeket, számolja a javítási munkadíjat.
A modul 4 részből tevődik össze: szervizelt készülékek, számláló típusok, prioritás és munkalap nyilvántartás.
 • Szervizelt készülékek: Ez a menüpont arra szolgál, hogy nyilvántartsa a szervizbe vett készülékek általános adatait.
 • Számláló típusok: Ebben a menüpontban vehető fel a szervizelt készülékekhez tartozó számlában lévő számláló típus.
 • Prioritás: Különböző munkavégzés fajták vannak, amelyeknek az óradíja több vagy kevesebb az alap óradíjtól. Az egyes prioritások elnevezése ebben a pontban vehető fel. Az, hogy ezek a prioritások mennyivel térjenek el az alap óradíjtól, a törzsadatok / egyéb törzsadatok / munkavégzés fajták pontban adható meg.
 • Munkalap nyilvántartás: Szerviz modul legfontosabb része. Itt történik annak a rögzítése, hogy melyik dolgozó, mennyi idő alatt, milyen díjjal, melyik anyag felhasználásával milyen készüléket szervizelt. Megtalálhatóak a pénzügyi adatok, a hiba pontos leírása, a felhasznált anyagok listája és a munkavégzés leírása.

Diszruptív technológiák

Amennyiben egy vállalkozás követni kívánja a technika fejlődését és profitot kíván termelni az új technológiák segítségével, komoly nehézségeket kell leküzdeni. A legfontosabb eldönteni/megérezni, mi lesz, ami hamar a feledésbe vész és mit nevezhetünk igazi diszruptív technikának. A kifejezést Clayton M. Christensen vezette be 1995-ben. A diszruptív jelző azt sugallja, hogy az újonnan piacra kerülő termék vagy eljárás hatására az addig megszokott piaci erősorrend megváltozik. Vagy a régebben forgalomban lévő terméket kell fejleszteni, vagy előfordulhat, hogy az új technológia teljes mértékben kiszorítja a régit a piacról.

Ha megfigyelünk néhány ilyen innovációt a lényeg hamar érzékelhető lesz. Klasszikus példának tekinthető a telefon megjelenése. Az emberi hang ilyen jellegű továbbításával a távíró rendszer működése feleslegessé vált. Napjainkban is megfigyelhetjük ezt a folyamatot a telefóniában. Elég, ha csak a vezetékes telefonok háttérbe szorulását vesszük a mobil készülékekhez képest, vagy esetleg éppen a mobil forgalom egy részének áttevődését az ingyenes IP alapú telefonokra. Az utolsó példából jól kivehető, az új technológia nem veszi át teljesen a korábbi piacuraló teljes szerepét, hanem csak egy szegmensét tépázza meg.

Amennyiben példákat keresünk a személyi számítógépek világában, nem kell messzire mennünk. Elegendő megnézni a monitorunkat. Pár éve még a CRT monitorok egyeduralkodók voltak, azonban az LCD panelek megjelenésével ezek háttérbe szorultak. Ezt a fejlődést vehetjük szokásosnak is azonban észre kell venni, hogy minden fejlődés mögött egy diszruptív innováció rejtőzik.

Mindenki élvezheti ezeknek a gyümölcsét a mindennapokban, azonban ha nem csak fogyasztók kívánunk maradni, hanem piaci előnyt kívánunk kovácsolni ezekből a lehetőségekből, nagyon résen kell lennünk. Könnyedén előfordulhat, hogy ezek az innovációk valamilyen okból félresiklanak. Elég ha csak a digitális adathordozók fejlődése körül kialakult versenyre gondolunk.

Jómagam az elektronika területén ténykedem. Ezen a területen is jól megfigyelhető, miként születik egy technológia, veszi át a piacvezető szerepét és taszítódik le a trónról. A fejlődést meghatározó iparág a félvezetőgyártás. Amíg a fizika engedi egyre jobb eszközöket építhetünk be mindennapi eszközeinkbe. Véleményem szerint erre a legjobb példa a már említett mobiltelefon. Ha megfigyeljük, milyen változásokon mentek keresztül ezek a készülékek jól láthatjuk miként mentek össze a fizikai méretek és lettek egyre okosabbak.

A szinte minden eszközben, melyet ma használunk a mosógéptől a mobiltelefonig megtalálhatók különböző digitális elektronikai alkatrészek. Régebben egy különleges funkciójú integrált áramkör elkészítéséhez a tervező munkán kívül komoly összegeket kellett áldozni a prototípus készítéshez. Az FPGA áramkörök megjelenésével a korábban használt tervezési/gyártási procedúrák megváltoztak. Manapság már nem csak a nagy cégek előjoga a digitális eszközök tervezése.

Az FPGA mint diszruptív technológia:
Szeretném két részre bontani a dolgot. Az első és legfontosabb a fejlettségben lévő előnyök. Lehetőségünk van olyan áramköröket tervezni, melyek akár működés közben is képesek változtatni a saját felépítésüket. Ezzel komoly áttöréseket lehet elérni a különböző mesterséges intelligenciát érintő témakörökben. A magas működési sebesség segítségével magas számítási teljesítményű feladatokat lehet a klasszikus értelemben vett számítógéptől függetleníteni. A digitális jelfeldolgozásban érezhetjük ezeknek az előnyöknek az igazi jelentőségét. A fejlesztésben komoly előnyt jelent az, hogy a végső fázisból kimaradhat a félvezető gyár, ugyanis lehetőségünk van az integrált áramkörön belüli logikai kapcsolatok házi kialakítására. A tervezést nagyban segíti, hogy a szekvenciális programozási nyelvekhez hasonló hardverleíró nyelvekkel lehet megadni az integrált áramkör belső felépítését, így a tervezés nem alap logikai áramkörök szintjén zajlik. Kifejlett tesztelési eljárások állnak a fejlesztők rendelkezésére, így a megírt kódot lehetőség van szimulálni. Így könnyedén tesztelhető a működés és nagyban felgyorsítja az esetleges hibakeresést.
Mint minden eszköznél ennél is meg kell vizsgálnunk a gazdasági előnyöket. A legfőbb gazdasági érv a gyorsaság. Sokkal gyorsabban jut el az adott termék a piacra, mintha a klasszikus tervezési metódusokat alkalmaztuk volna. A korábbiakkal összhangban a tervezés és az előállítási költségek nagymértékben csökkennek. Lehetőség van néhány fős fejlesztőcsoportok létrehozására, és nincs szükség komoly laboratóriumokra sem.

Hazánkban még az FPGA és a hozzá tartozó kulcsszavak és rövidítések, még nem igazán elterjedtek, azonban a külföldi példák jól mutatják, hogy igazi diszruptív technológiával állunk szemben, melynek a lehetőségeit most kell kihasználni.

P@rtner.Gépjármű Program

A P@rtner.Gépjármű program fő feladata, a gépjárművek, munkagépek üzemeltetési költségeinek részletes és teljes körű nyomon követése. A kimutatások készítéséhez szükséges adatok rögzítése a menetlevelek, gépüzem-naplók, és költség adatok rögzítésével történik.
A teljesítmény adatok projektekhez köthetők. A projektek költség kimutatásának listázásakor a P@rtner figyelembe vesz a járművekhez rögzített minden felmerült költséget. A járművek állapotáról, teljesítmény adatairól, költségeiről naprakész kimutatások készíthetők.

Gépjárművek, munkagépek adatainak nyilvántartása
 • Forgalmi engedélyben szereplő adatok
 • Szerviz alapadatok (olajcserék, kötelező szervizek periódusa, stb.)
 • Egyéb érvényességi adatok (kötelező biztosítás, casco, stb.)
 • Fogyasztásra vonatkozó adatok
A P@rtner.Gépjármű képes arra, hogy a gépjárművek határidős eseményeire figyelmeztesse a felhasználót. A figyelmeztetések azonnali üzenetküldéssel, és különböző kimutatásokkal valósul meg.
Az aktuális gépparkról kimutatás készíthető, és minden járműről lekérdezhető adatlap, a felhasználó által meghatározott adattartalommal.

Teljesítmény adatok nyilvántartása
 • Menetlevelek
 • Gépüzem-naplók
A gépjárművek, munkagépek teljesítményének rögzítése a papír alapú menetlevelek, és gépüzem naplók adatainak bevitelével történik. A kényelmes, gyors használat érdekében a bizonylatszámok kiosztása automatikusan történik, figyelembe véve a legutóbb kiosztott bizonylatszámokat. A menetleveleken, és gépüzem-naplókon rögzített teljesítmény adatok alapján összesített, és részletes kimutatások készíthetők a gépjárművek, munkagépek adott időszakban végzett teljesítményéről.

Költség adatok nyilvántartása
 • Szerviz költségek
 • Üzemanyag költségek
 • Egyéb költségek
A gépjárművek, munkagépek üzemeltetésével kapcsolatos költségek rögzítésével biztosított az, hogy mindig naprakészen lehessen követni a járművekre fordított költségeket. A költségek részletesen, és összesítve is lekérdezhetők, tetszőleges időszak figyelembe vételével. A szerviz adatok megfelelő rögzítésével a gépjárművek, munkagépek szerviz határidejének nyomon követése valósítható meg. Amennyiben a külső és belső szervizek rögzítésekor olajcsere vagy kötelező szerviz elvégzése lett regisztrálva, a P@rtner a gépjárművek, munkagépek szerviz alapadatainál meghatározott periódus alapján kalkulálja a következő olajcsere és kötelező szerviz esedékességét. A határidők közeledtével a program figyelmeztetést küld az aktuális teendőkről.

Papírmentes iroda - Elektronikus számlázás helyzete 2009-ben

A nagymennyiségű bizonylatot kibocsátó és fogadó szervezetek részéről felmerült az üzleti igény a jórészt elektronikus úton zajló számviteli folyamatok számlakibocsátással és számlamegőrzéssel kapcsolatos folyamatelemeket is elektronikus útra tereljék.

Az informatikai megoldások fejlődésével lehetővé vált, hogy a papír alapú okiratiságban felhasznált biztonsági funkciók, különösen a kézi aláírás elektronikus térben is megvalósítható legyen. A jogalkotó az informatikai eredményekre reagálva megalkotta az elektronikus okiratiság elismeréséhez szükséges alapvető jogszabályokat, illetve módosított egyes papír alapú világra épült rendelkezéseket

És lássuk, mit tudunk a papírmentes irodáról mondani a mai nap: én még nem tudom, hogy a papírmentes iroda koncepciójába korábban beletartozott-e az elektronikus számlázás - most azonban minden bizonnyal igen.
Egy adott méret felett minden szervezetnél érdemes megvizsgálni az elektronikus számlázásra történő áttérést - ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy lehetőleg integrált megoldást válasszon a szervezet vagy ha ez nem fontos (esetleg nem lehetséges), akkor figyeljen arra, hogy olyan legyen a választott megoldás, amelyik jól illeszthető a meglévő informatikai infrastruktúrába, illetve könnyen együttműködhet más alkalmazásokkal (szabványos interface).

Felmérések szerint a vállalatok árbevételének 3%-a nyomtatási költségként jelentkezik. Érdemes odafigyelni arra, hogy ezt a lehető legkisebbre csökkentsük - ez a számlázás területén az e-számla megoldással jelentősen, közel nullára csökkenthető.
Ennél a számlázásnál nincs postaköltség, nincsenek tárolási költségek, gyorsabbá válnak a folyamatok és ami szintén lényeges a környezetet kisebb terhelés érheti.

Néhány dolgot érdemes figyelembe venni és elgondolkodni:
 • a költségek csökkentése a válság elmúltával is erős, meg nem szűnő kényszer lesz a versenyszférában és a közigazgatásban, államigazgatásban egyaránt,
 • az Európai Unió részéről erős és egyre erősebb nyomás van és lesz, hogy az ügyek intézése lehetőleg elektronikus úton történjék - ez egyfelől lehetőség a gyorsabb, hatékonyabb reagálásra, másrészt ez direkt és a közigazgatáson keresztül indirekt nyomást gyakorol a vállalkozásokra, hogy ők is alkalmazkodjanak ehhez,
 • egyre több lehetőség áll rendelkezésre, hogy részben (iroda kevesebb papírral - less paper office) vagy egészben (papírmentes iroda - paperless office) áttérjen az elektronikus ügyintézésre - és ehhez egyre több partnert talál majd saját szervezetén kívül is.
Mostanra már a papírmentes iroda gondolata hosszú tetszhalál után ismét él: egyre több helyen lehet vele találkozni………

A vonalkód korszak vége

A vonalkód rendszereket már sok éve használják a termelési láncban, mint az egyik legegyszerűbb módját az automatikus azonosításnak és adatátvitelnek. A lineáris vonalkód tulajdonképpen vonalakból és közökből álló egyszerű jelkép. A szimbólumok változatossága számos kódolhatósági lehetőséget kielégít, mellyel numerikus vagy karakteres szövegrészeket kódolunk. A lineáris vonalkódok adattároló kapacitása erősen korlátozott, éppen ezért manapság egyre többet találkozni, két dimenziós, többsoros, mátrix vagy összetett adathordozókkal, melyek a lineáris vonalkódokat helyettesítő információkat tartalmaznak és akár 2000 alfanumerikus karakter tárolására is képesek. Így ezek a kód rendszerek lényegesen több információt képesek ugyanakkora helyen tárolni, vagy ugyanazt az információt kisebb felületen képesek hordozni, így képesek megoldani azokat a feladatokat melyek igen nehezek, vagy lehetetlenek lennének lineáris vonalkód segítségével. Ezek a kódok még szintén csak olvashatóak és leolvasásukhoz szükséges vizuális kontaktus, de megőrizték elődjük költséghatékonyságát.

A hagyományos vonalkód rendszerek felváltására a rádió frekvenciás azonosító rendszerek (RFID) kínálják az egyik megoldást. Az RFID rendszerekben információkat egy kis címkében elektronikusan tárolják. Az RFID címke egy mini chipet és egy antennát tartalmaz, melyet valamilyen borítás véd. Ha a mikrochip egy erre a célra kifejlesztett, elektromágneses mezővel körülvett leolvasó berendezés közelébe kerül, rádióhullámokon keresztül automatikusan kommunikálni kezd vele, és elküldi a rajta tárolt információt. A leolvasó berendezés ezredmásodpercek alatt fogadja az információt, majd továbbítja egy szerverre, ahonnan az adatok elektronikus úton az arra jogosultak számára, és akár az Internet segítségével elérhetővé tehetők. A chipből egyaránt létezik csak olvasható és írható-olvasható verzió. Ez a technika a vonalkódnál fejlettebb, mivel jóval több információ tárolására alkalmas, nem szükséges vizuális kontaktus a leolvasásához, egyszerre akár több kód hibamentes olvasására/írására alkalmas és nagyobb távolságról is leolvasható, mint a hagyományos rendszerek. Alkalmazásának hátránya, hogy még mindig drágább technológia a hagyományos vonalkód rendszereknél és viszonylag nehezen megoldható az átállás és az összehangolás a többi rendszerrel. Nyilvánvaló, hogy a közeljövőben az árak mérséklődésével nagy szerepe lesz az RFID rendszereknek, de az informatika fejlődésével újabb és újabb technikákkal is találkozhatunk majd. Ilyen lehet az EPC (amely az Electronic Product Code rövidítéséből származik), amely már képes megkülönböztetni ugyanazon típus egyedi tételeit is. Az EPC és az új Internetes szolgáltatásokkal lehetővé válik akár egyedi tételek nyomonkövetése is. A technológia alkalmazása azonban számos személyjogi problémát vethet fel. A termék vásárlója például nem tudja hatástalanítani az azonosítót. Bankkártyás fizetés esetén pedig a termék összekapcsolható lenne a vásárlóval. Ebből következik, hogy a vásárló már név szerint is beazonosíthatóvá válna. Így a vásárlás után már nemcsak a termék, hanem a vásárló is követhető lenne akár nagyobb távolságból is. Már léteznek (például az áruház kijáratánál elhelyezhető) különböző deaktivátor kapuk, de ezek hatásfoka még kétséges.

Az RFID továbbgondolása a SmartPack technológia. Az alkalmazott eljárásnál nem feltétlenül helyeznének külön azonosító egységeket a csomagolásokba, hanem például a csomagolóanyagokban már eleve meglévő fémeket használnának fel rádiós adó- és vevőantennaként. Hasonló módon járnának el a szenzorok beépítésének az esetében is, amelyek kijeleznék egy adott termék hőmérsékletét vagy más jellemzőit (nedvességtartalmát stb.), így ezekből az adatokból következtetni lehetne az adott árucikk eltarthatósági, fogyasztási idejére. A szakemberek tervei szerint a SmartPack-technológiát később már bárki felhasználhatná, akár otthon is. Egy intelligens konyhában a mikrohullámú sütő például leolvasná a mirelit termék csomagolásáról a felmelegítéshez szükséges információkat vagy a hűtőszekrény kijelezné, hogy egy termék meddig fogyasztható még.
A bokode egy új, az információt vizuálisan kódoló technológia, melyet a Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói alkottak meg. Egy mindössze három milliméteres átmérőjű mintázat, ami egy ledre feszül, fölötte pedig lencse található. A mintázat megszűri a világító led fényét, a bokode leolvasója pedig e fényt észlelve ismeri fel a mintázatba kódolt információkat. A vonalkóddal szemben nagy előnye, hogy a leolvasó berendezés lehet akár egy mobiltelefon beépített kamerája is és az információ messziről (több méter) is leolvasható, valamint egyszerre akár több termék adatai is olvashatóak lehetőséget adva ezek összehasonlítására. Tárolási kapacitása jóval meghaladja a vonalkódét, akár több ezerszerese is lehet.

Jelenleg a bokode címkének még csak olyan verziója létezik, ahol lencsékre és beépített led-es fényforrásra van szükség, azonban a tervezők ígérik a visszatükröződő megoldást. Ez a bankkártyák holografikus címkéihez hasonlítana és így a technológiát jelentősen olcsóbbá és diszkrétebbé tenné. A prototípusok ára 5 dollár, ami a kutatók szerint könnyen 5 cent alá csökkenthető a sorozatgyártás során.
Élelmiszeripari felhasználásoknál már több helyen sikeresen alkalmazzák a biológiai azonosítókat. Biológiai azonosító lehet bármilyen jellemző, amely stabilan és folyamatosan megfigyelhető és nyomonkövethető. Ezeket az azonosítókat más néven elsődleges azonosítóknak nevezzük. A biológiai azonosítók legjellemzőbb fajtái: kémiai, biokémiai, genetikai (DNA változatok),immunológiai, fiziológiai, morfológiai és az ember által tervezett azonosítók (xenobiotika, mikroflóra). A biológiai azonosítók közül kiemelt szerepet kap a DNS alapú azonosítási és nyomonkövetési technológia, mely segítségével minden egyes húskészítmény egyedileg követhető 100%-os biztonsággal. A technika az állatok DNS kódját használja fel a belőlük készült termékek azonosítására, anélkül hogy valamilyen külső azonosítóval kellene felcímkézni, mivel maga a termék szolgál az azonosításra. Ezek a kódok állandóak, egyediek (kivétel az egypetéjű ikrek) és sértetlenek maradnak az állat és a belőle előállított termék teljes életútja során.
Elemzők szerint az új technológiák nem fogják teljes mértékben leváltani a vonalkódot az elkövetkező 10-20 évben. A vonalkód kiemelkedő abban, hogy alapvető azonosítási lehetőségeket kínál a legalacsonyabb lehetséges áron (tinta ára). Az új megoldások nagyobb funkcionalitást kínálnak, de magasabb áron. A legvalószínűbb megoldásnak az látszik, hogy a vonalkóddal együtt fognak működni, mint kulcs-technológia. A trendek szerint azonban 2010-2011-re várható egy nagyobb ugrás a technológiák alkalmazásában.

Milyen információkra van szüksége egy vezetőnek a döntéshez?

Az ma már közhelynek számít, hogy az „információ hatalom”. Sőt, egyre inkább idejétmúlt közhelynek, hiszen manapság nem is az információ hiánya okozza a legtöbb problémát, hanem pont ellenkezőleg: a vezetőre rázúduló rengeteg adatból, információból, sokszor szinte lehetetlen feladatnak tűnik kiválogatni azokat, amelyek valóban szükségesek a gyors és biztonságos döntéshozatalhoz.

Éppen ezért ma már nem az információ puszta meglétén, illetve a mennyiségén van a hangsúly, hanem annak minőségén.

Mik azok a hiányosságok, amik az információellátási problémákat okozzák és mik azok a feltételek, amiknek a megléte esetén beszélhetünk hatékony döntéstámogatásról?

Relevancia és teljes körűség:
Az információ túltengés egyik legnagyobb hátránya az, hogy egy vezetőhöz általában rengeteg olyan információ áramlik, ami a döntések meghozatala szempontjából irreleváns. A vezetőnek ebből a halomból kell kiválogatnia a valóban értékes infókat, ami sok esetben jelentős értékes energiákat von el a hasznosabb tevékenységek elől.

Ennek az ellentettje az, amikor viszont olyan információkat nem kap meg, amikre szüksége lenne, így adott esetben rossz döntést fog hozni.

A fenti problémára nagyon jó példa az az ügyvezető, aki a lehető legrészletesebb kimutatást kapja meg kollégáitól az adott hónapban eladott termékek mennyiségére vonatkozóan (akár napi bontású táblázat formájában), viszont semmiféle információ nem áll rendelkezésére az egyes termékeken realizált fedezetről.
Így nyílván az eladott darabszámok alapján próbál meg termékpolitikai döntéseket meghozni (termékek kivonása, felfuttatása, promótálása, stb.) nem pedig a termékek profittermelési képességei alapján. Adott esetben azt a terméket fogja előtérbe helyezni, amiből sokat vesznek, de olyan nyomott eladási ára van, hogy profit szinte alig képződik az eladásán.

Redundancia mentesség és időszerűség:
Szintén fontos feltétel, hogy egy dologra vonatkozó információt csak egyszer, egy forrásból kapjon meg a vezető. Ennél az egy információforrásnál kell biztosítani a megfelelő kontroll pontokat ahhoz, hogy az adott információ pontos és megbízható legyen. A redundancia mentességet az információ „előállítása” során végig biztosítani kell.

Ennek a feltételnek ma már egy kisebb vállalkozás is csak megfelelő ERP rendszer segítségével tud megfelelni.

A fenti példánál maradva, egy vállalkozás folyamatait integráltan kezelő rendszer lehetővé teszi például, hogy egy értékesítésre vonatkozó adat egyszer kerüljön rögzítésre, akár vevői megrendelés formájában. A megrendelt mennyiséget egy mozdulattal át tudják emelni számlába, a raktár pedig azonnal látja a rendszerben, hogy mennyi árut kell kiadnia az adott megrendelésre.
A pénzügy folyamatosan tudja követni, hogy áll a vevővel szembeni aktuális követelés, a banki utalást pedig a számlára hivatkozva tudja berögzíteni az integrált rendszerbe.
A rendszer össze tudja vezetni az értékesítést a beszerzésekkel, így meg tudja határozni az adott értékesítés beszerzési értékét is.

Egy jó integrált rendszerből a vezető le tud kérni egy vagy több kimutatást, ahol látja egy adott vevő rendeléseit, a rendelésekből teljesített eladott mennyiséget, az eladások értékét, az eladások profittartalmát és a nyitott, még ki nem fizetetlen számlákat.

Integrált rendszer hiányában külön forrásokból kéne lekérje ezeket az információkat és azok fenti formában történő integrálása igen nehézkes lenne.

A jó döntésekhez fontos időszerűség szintén csak egy jó Integrált Rendszerrel biztosítható.

2009. szeptember 2., szerda

Csak a külföldi jó?

A minap az egyik tanácsadó kollégám keresett meg, hogy az egyik cégnél rendszerfelmérést csinál és - bár csak másodkézből ismeri a rendszerünket - a komplex logisztikai folyamatok miatt szerinte a P@rtner.ERP és Mobil.P@rtner lenne a legjobb választás nekik és ajánlotta is rendszereinket az ügyfélnek. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek és küldtem hamar egy bemutatkozó levelet az illető cégnek és kértem lehetőséget egy személyes találkozóra, ahol az ajánlat részleteit tisztázhatjuk. Ehhez képest egy hárító levelet kaptam válaszul és - mivel nem hagytam annyiban - telefonhívásomra kibökték, hogy ők igazából egy komoly, multi ERP-t szeretnének, akik stabil háttérrel rendelkeznek. Erre elárultam az úrnak az éves forgalmunkat, ecseteltem, hogy a régió legnagyobb ügyviteli szoftverfejlesztő cége vagyunk és mi is több országban értékesítjük a szoftvereinket, de az érveim súlya elveszett a telefon másik végén. Őszintén szólva úgy éreztem, hogy igazából az a baj, hogy magyar cég vagyunk...
Sokan gondolják úgy, hogy egy multi sokkal nagyobb erőket tud egy szoftver fejlesztésére fordítani. Egy magyar cég miben tud többet nyújtani, mint egy multi?
 • A világ egyik legsikeresebb matematikai szoftverét egyetlen ember fejlesztette ki (Mathematica), hasonlóan egy ember kezdte el fejleszteni az egyik legsikeresebb operációs rendszert (Linux). Sokan lebecsülik a néhány fős projekteket, pedig köztudott, hogy a team létszámának növekedésével exponenciálisan csökken a hatékonyság. Ehhez jön még hozzá a magyar gondolkodáskód, ami általánosítóképességével több helyen nagyon pozitív módon rányomta bélyegét a rendszerünkre. A Pannon Szoftver már régen nem néhány fős csapat, de minden ízében magán hordozza a kreatív gondolkodást. Pontosan látjuk azokat a hibákat és problémákat, amibe konkurenciáink beleestek az évek folyamán. Mi egészen másképp állunk az ügyfelekhez, mint a multik. Azért választanak minket, mert olcsóbbak, rugalmasabbak, gyorsabbak és precízebbek vagyunk.
 • Ugye Ön is elismeri, hogy ezt elég nehéz elhinni...
 • Ezek tények! - elég ajánlatot kérni és megbizonyosodhat róla. Egyedül a precizitásunkat magyaráznám: a tanácsadóinkat szervezeti sajátságunk folytán sokkal jobban tudjuk ellenőrizni és óriási hangsúlyt (időt és pénzt) fektetünk a tudásmegosztásba, ezért jól kontrollált, nagy tapasztalatú, felkészült kollégák pontosan tudják, hogy mit hogyan oldjanak meg az ügyfélnél. Ha jön egy probléma nem kell heteket, sőt hónapokat várni, amíg a kérdés megkerüli a fél világot és valamelyik tanácsadó esetleg tudja rá a választ. A rendszerünkkel kapcsolatos minden tudás abszolút a birtokunkban van és ezzel egyetlen multi sem versenyezhet.

2009. szeptember 1., kedd

Lehet érzés alapján irányítani egy céget?

Az intuíció verhetetlen fegyver; akinél ez a hatodik érzék jól működik az biztosan komoly előnyre tehet szert versenytársaival szemben. De vajon minden esetben tudjuk-e, hogy amit érzünk az egy intuitív benyomás vagy összekeverjük előítéleteinkkel, várakozásainkkal. Sajnos a legtöbb esetben az utóbbi igaz és gyakran rossz döntéseket hozunk érzelmeinkre hallgatva.
Nem minden vállalatvezető tanult közgazdaságtant, de azt biztosan mindenki elhiszi, hogy egy vállalkozás teljesítményének legnagyobb részét mérhető adatokkal lehet jellemezni. Ilyen adat a profit, a megtérülés, a selejtszázalék és számtalan ennél jóval homályosabb értelmű szakszó. Ha belenézünk egy mikroökonómia könyvbe, hamar rájövünk, hogy ez tiszta matematika. Sok esetben elég összetett differenciálegyenletekkel próbálják leírni a fenti fogalmakat, amelyeket meg lehet persze érteni, de alkalmazásuk a gyakorlatban csak kis volumenű tevékenység esetén lehetséges. A legtöbb cégvezető nem tudja fejben deriválni a profitját! Azért mert a tevékenysége bonyolult, sok termékkel dolgozik, több beszállítótól szerez be és sorolhatnánk még a számtalan tényezőt, ami egy olyan egyszerű fogalmat, mint a profit befolyásol. Sem fejben, sem kockás papíron, sőt egy bizonyos fejlettség után az egyébként zseniális táblázatkezelő programokban sem lehet ezt megcsinálni. Pedig ez csak tiszta matematika, csak igen nagy mennyiségű adattal. Erre találták ki a számítógépet, hogy ezt a munkát elvégezze helyettünk. Azon belül is az ügyviteli vagy vállalatirányítási rendszereket. Persze attól, hogy az ügyviteli rendszerünkkel remek szállítólevelet lehet írni, még nem biztos, hogy a vezetői információkat is megfelelően prezentálja.

2009. augusztus 21., péntek

Ön mennyire mobil?

A mobil rendszer lényege:
 • a vállalatirányítási rendszer minden funkciója távolról is elérhető
...azaz nem kell a PC-hez odamenni ahhoz, hogy az adatokat berögzítse a felhasználó,
 • a vonalkód vagy az RFID rengeteg információt tárolhat
... maga a kód vagy a chip is tárolhat sok információt, de egy azonosító alapján az adatbázisból is visszakereshetők a kódhoz tartozó információk (pl. gyártás ideje, meo minősítés, műveleteket végző dolgozók, lejárati idő).

Az on-line rendszer lényege:
 • A rögzítés pillanatában minden adat a rendszerbe kerül
…nincs adatvesztés, a bevitt adatok azonnal megjelennek a bizonylatokon és kimutatásokon,
 • A bevitel pillanatában adatellenőrzés is történik
…drasztikusan csökkenthető a felhasználói hibák száma.

Az on-line és mobil rendszer megvalósítása manapság nem nagy kunszt, kevesebbel nem szabad beérnie.

A következő problémák nagyon nehezen vagy egyáltalán nem megoldhatók mobil rendszer alkalmazása nélkül:
 • raktárhelyes nyilvántartás (melyik polcon van a cikk),
 • nagyon sok apró cikk pontos nyilvántartása,
 • gyakori leltározás nagy készletmennyiségnél,
 • dolgozók munkaidejének és teljesítményének pontos mérése,
 • gyors minőségellenőrzés biztosítása,
 • szigorú FIFO,
 • származásnyilvántartás, nyomonkövetés,
 • terítőautók kezelése,
 • külső szerviz-tevékenységek nyilvántartása,
 • ügynökök tevékenységének segítése.
A Mobil.P@rtner mindezeket a kritériumokat könnyedén teljesíti és nagy előnye, hogy integrált egységet alkot a P@rtner.ERP vállalatirányítási rendszerrel és fel van készítve a vonalkód és az RFID kezelésére is. Más ERP-khez is létezik interfész lehetőség (SAP, MFG/PRO, Navision, Infor:COM, stb.), azaz mobilabbá teheti meglévő vállalatirányítását is a Mobil.P@rtner segítségével.

További információ: Mobil.P@tner

2009. augusztus 20., csütörtök

Vállalatirányítási rendszer bevezetése pályázatból

Kétféle pályázati lehetőség indul augusztus utolsó napjától, mindkettőt informatikai rendszerek beszerzésére írták ki.

Az egyerűbb, de kisebb keretében pályázni lehet vállalatirányítási rendszer licenszre, a rendszer bevezetésére, valamint hardverre. A maximális projektösszeg 20 millió Ft, de egy letölthető táblázat segítségével a pályázó mérlegadataiból és a bevezetendő modulokból meghatározható a maximálisan pályázható összeg.

Az előző pályázatokhoz képest újítás, hogy a webes megoldásokra (webshop/webáruház, webportál) az ügyviteli megoldásokkal együtt lehet pályázni. Mivel az integrált vállalatirányításhoz a cég webes csápjai is odatartoznak, ezért ez jó döntésnek tűnik. Szintén elszámolhatók a webes megjelenéshez tartozó promóciós költségek (maximálisan az elszámolható költségek 4%-áig).
Ebben a pályázatban a Pest megyei és budapesti vállalkozásokat is támogatják, nem csak a vidékieket.

A másik, a nagyobb pályázat csak a vidéki, nem Pest megyei vállalkozások számára elérhető és a maximális projektösszeg 50 millió Ft. Itt kevésbé determinisztikus a vállalkozások számára a maximális pályázható összeg meghatározása, de az előző pályázatok tapasztalataiból azért jósolható. A támogatandó rendszerek köre hasonló az előző pályázatéhoz.

Bár a projektösszeg a második pályázatnál jóval nagyobb, de az elbírálás ideje várhatóan több hónap lesz és elég sok komoly vállalást kell tenni. A kisebb pályázattal viszont már akár októberben is hozzá lehet jutni a 40% előleghez és a vállalatirányítási rendszerükkel akár 2010. januárjában indulhatnak a pályázók. Szóval akinek elég a 20 millió - ne mondja nekem senki, hogy ennyiből nem lehet kihozni egy komoly rendszert bármelyik KKV-nek -, az inkább a kisebbre pályázzon... de gyorsan.

Ha további információra van szüksége, akkor kérem írjon egy levelet a palyazat@pannonszoftver.hu-ra és adja meg az elérhetőségét (lehetőleg telefonszámot is).

Linkek: www.nfu.hu/doc/1825 ; www.nfu.hu/doc/4

2009. július 26., vasárnap

Most akkor ERP vagy vállalatirányítás?

Bár a két fogalmat szinonímaként használják (a Pannon Szoftver Kft. is), az Enterprise Resource Planning (ERP) egész mást jelent, mint a vállalatirányítás. Az előbbi a vállalati erőforrások tervezése, az utóbbi az én értelmezésemben valami bővebb fogalom: minden információ nyilvántartása és kontrollja, ami egy adott cég irányításához szükséges.
Mi magyarok egy kicsit lebecsüljük a honfitársaink képességeit - nem csak a szoftverek esetében, de minden más területen is -, de íme egy újabb példa (a sok magyar Nobel díjas és zseni mellé), hogy a magyar nyelv és gondolkodás sokkal általánosabban szemléli ugyanazt a problémát, mint az angolszász.
Szembetűnő különbség még, hogy a magyar szó az operatív részt hangsúlyozza, míg a "planning" inkább a vezetői tervezést sugallja és talán jogosan merül fel a kérdés, hogy hol fér ebbe bele az ügyvitel, ami azért egy ERP-nek az egyik legfontosabb dolga.

A Pannon Szoftver Kft. értelmezésében a vállalatirányítás az információk csoportosítását és rendelkezésre bocsátását jelenti - és itt az információk nemcsak (az egyébként nagyon fontos) kapacitástervek, cikkmérlegek, cash flow, stb., hanem az emailek, dokumentumok, események, bizonylatok organikus, témakör szerinti rendezését és csoportosítását is. A P@rtner.ERP filozófiája szerint a vállalatirányítási rendszer használata mellett nincs szükség külön fájlszerverre, könyvtárstruktúrára, email kezelésre, naptárra - minden információ és üzenetküldés a rendszeren belül valósul meg teljes integráltságban és a felhasználó észjárása szerinti témacsoportokhoz hozzácsatolva, hozzákötve, gyorsan kereshető, informatív módon.

Még néhány hónapja egy egyetemen tanítottam a vállalatirányítási rendszereket és hivatalból számos megoldást végig kellett böngésznem, de nem találtam olyan rendszert, ami a hagyományos ERP funkciókat ilyen módon ötvözte volna a CRM, dokumentumkezelés, projektmenedzsment és egyéb adminisztrációs tevékenységekkel, valamint az üzleti intelligenciával.

Egyre több olyan ügyfél van, ahol ez a szemlélet nélkülözhetetlen és eddig a megoldás a különböző szigetrendszerek költséges és általában problémáktól nem mentes "összeintegrálása" jelentette. Ezek általában a szolgáltató, de közben kereskedelememmel vagy akár gyártással foglalkozó cégek.
"Egy szoftver vagy jól kezeli a kereskedelmet és a raktárnyilvántartást, vagy projekt szemléletű, de akkor sokszor még számlázni se tudok benne!" - panaszkodnak az ügyvezetők. A P@rtner.ERP erre nyújt igényes megoldást: igényesen és alaposan kezeli a kereskedelmi, gyártási és tervezési folyamatokat - ugyanakkor az eseményeket, projekteket, work-flowt.
De a hagyományos cégeknél is, pl. egy sorozatgyártást folytató cégnél, akinek állandói vevői vannak felmerül a projektmenedzsment és a CRM szükségessége. Indítani akarnak egy új terméktervezést vagy pályázatot írnak - ezek ugye projektek, a beérkező vevői emaileket iktatni akarják az adott céghez, hogy később gyorsan megtalálják.

Győződjön meg róla Ön is: P@rtner.ERP
Töltse le a demót: P@rtner.ERP demó letöltése

2009. július 25., szombat

P@rtner.Webshop Integrált webáruház megoldás

A Pannon Szoftver Stúdió már régen szolgáltat nagyobb ügyfeleinek webportálos és webes kereskedelmi megoldásokat, de most végre elérhetővé teszi mindenki számára az integrált webshop rendszerét.

A dolog lényege, hogy a felhasználó cég (aki lehet egy kereskedő vagy gyártó cég) az ügyviteli folyamatait a P@rtner.ERP vagy valamelyik dobozos P@rtner megoldásban kezeli és létrehoz az Interneten egy webes boltot is, ami teljesen integrált egységet alkot az ügyviteli rendszerrel. A webshopba regisztrált felhasználó, a feladott rendelések, foglalások azonnal megjelennek az ügyviteli rendszerben, míg az ügyviteli rendszerben beállított képek, árak, felhasználócsoportokhoz vagy cikkekhez rendelt akciók, raktárkészlet információk azonnal megjelennek a webshopban.

Ezt persze meg lehet oldani egy meglévő webshop és bármilyen ügyviteli rendszer összetoldozásával is, viszont a Pannon Szoftver Stúdió megoldásában éppen a teljes integráltság a nagyszerű. A folyamatok teljesen automatizálhatók: a vevői megrendelés után a rendszer megvizsgálja a raktárkészletet, automatikus foglalásokat csinál, vagy ha nincs elegendő készlet beszerzési rendelést generál és küld emailen automatikusan a szállítónak vagy akár csomagcímkét nyomtat a futárcégnek. A folyamat bizonyos - felhasználó által beállítható - pontjain emaileket küld a megrendelőnek, aki egyébként a rendelése állapotát folyamatosan nyomonkövetheti a webshop egy erre szolgáló oldalán.

A webshop szerkezete, kinézete rugalmasan és nagyon gyorsan változtatható, az ügyfelek egyedi igényeit tehát figyelembe lehet venni, de alapértemezésben is nagyon intuitív a felület. Külön figyelemreméltó a rendkívül sokféle szűrési és keresési lehetőség, a beépített kapcsolt termékek és keresés a megjelenő cikkek tulajdonságai, paraméterei között.

Érdekes adalék még, hogy a rendszert ASP.NET-ben fejlesztették, azzal szemben, hogy a hazai hasonló webshopok legnagyobb része a PHP-MySQL párossal készül. Miért mennek vajon szembe az árral? Lehet sejtenek valamit? Annyi bizonyos, hogy a tengeren túlon éppen fordított a helyzet, ott a szabványos Microsoft megoldást használják túlnyomórészt és a PHP megoldás a fehér holló.

Nézd meg egy demó webshop oldalukat és alkoss magad véleményt: www.creor.hu! (Vásárolhatsz is :) )

2009. július 13., hétfő

Elektronikus számlázási szolgáltatás (Argeon Kft.)

A Pannon Szoftver Stúdió és az Argeon Kft. együttműködésével a felhasználók pillanatok alatt elkészíthetik és kézbesíthetik a hitelesített elektronikus számláikat. A két vállalat e-számla néven szoftvermodult fejlesztett. A modullal a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott elektronikus számlát bocsáthatnak ki, miközben a kibocsátói és befogadói oldal számtalan számlafizetési, számla-archíválási szolgáltatás kényelmével élhet.

Az elektronikus számlázási szolgáltatással csökkenthető a számlakibocsátás munka- és adminisztrációs időigénye, ugyanakkor megszüntethető a nyomtatási, tárolási- és postaköltsége.

A szoftvermodult használó vállalatoknak nem kell többé papír alapú számlákat nyomtatnia, postáznia és a másolatokat tárolnia. Ön a megszokott módon előállíthatja, előkeresheti és továbbíthatja az e-számlákat, amelyeket a törvényi előírásoknak eleget téve, ezen túlmenően környezetbarát módon kezelhet.

A szolgáltatás kifejlesztése fontos mérföldkő a papír alapú ügyintézés teljes megszüntetéséhez. A fejlesztés technológiai háttere már most lehetővé teszi a szerződések, megrendelések és visszaigazolások hitelesített kezelését, archiválását.

Elektronikus számlázási szolgáltatás (E-Számla Zrt.)

A Pannon Szoftver Kft. és az E-számla Zrt. együttműködésével a felhasználók pillanatok alatt elkészíthetik és kézbesíthetik a hitelesített elektronikus számláikat. A két vállalat e-számla néven szoftvermodult fejlesztett. A modullal a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott elektronikus számlát bocsáthatnak ki, miközben a kibocsátói és befogadói oldal számtalan számlafizetési, számla-archíválási szolgáltatás kényelmével élhet.

Az elektronikus számlázási szolgáltatással csökkenthető a számlakibocsátás munka- és adminisztrációs időigénye, ugyanakkor megszüntethető a nyomtatási, tárolási- és postaköltsége.

A szoftvermodult használó vállalatoknak nem kell többé papír alapú számlákat nyomtatnia, postáznia és a másolatokat tárolnia. Ön a megszokott módon előállíthatja, előkeresheti és továbbíthatja az e-számlákat, amelyeket a törvényi előírásoknak eleget téve, ezen túlmenően környezetbarát módon kezelhet.

A szolgáltatás kifejlesztése fontos mérföldkő a papír alapú ügyintézés teljes megszüntetéséhez. A fejlesztés technológiai háttere már most lehetővé teszi a szerződések, megrendelések és visszaigazolások hitelesített kezelését, archiválását.

E-számla, azaz a papírmentes iroda

Gazdaságos és költségkímélő


Minden vállalkozás vezetője, aki a költséghatékonyságot szem előtt tartja, igyekszik a nem produktív, ügyviteli folyamatok költségeit lefaragni. Az egyik ilyen jelentős költségtétel a számlázás, ami az elektronikus számlázás bevezetésével csökkenthető.


Milyen költségek és hol csökkenhetnek az elektronikus számlázásra való áttérés esetén?


Nincs nyomtatási költség
A számlázás egyik legjelentősebb tétele a nyomtatás. Itt nem csak a papírköltség megtakarításával lehet számolni, hanem többek között a nyomtató amortizációjával, a nyomtatófesték pótlásával, valamint a számla kinyomtatásának emberi ráfordítás időszükségletével is.

Nincs postaköltség
A másik legjelentősebb költségtétel a postai díj. Itt megspórolható természetesen a kézbesítés, postázás költsége, de szintén ezzel kapcsolatban merül fel a boríték és az emberi munka, mely a borítékolást és a postára járást is magában foglalja.

Nincs papírtárolás
Az elektronikus dokumentum - így az elektronikus számla - nagyobb mennyiség esetén is lényegesen kisebb helyen tárolható, mint a kinyomtatott, papír alapú dokumentum, ezáltal jelentősen csökkenthető a tárolás költsége. Egy irat visszakeresésére fordított idő is sokkal kisebb (az esetek nagyon jelentős részében), ha azt nem papírdobozok közül, hanem egy jól működő informatikai rendszerből kell kikeresni.

Gyorsabb pénzbevétel
Mivel a számla elektronikusan áll elő, ezért felgyorsul az előállítás munkafolyamata és a számla ügyfélhez való kézbesítésének ideje is. Tekintettel arra, hogy az elektronikus számla eljuttatása a vevőhöz, ügyfélhez elektronikus formában zajlik, így a posta sokszor több napos kézbesítési idejét percekre (másodpercekre) lehet csökkenteni. Azáltal, hogy a vevő előbb kapja meg a számlát, így fizetése is előbb válik esedékessé.

Felszabadítható munkaerő
A fenti felsorolás szerint jelentős munkaráfordítás takarítható meg egy automatizált elektronikus számlázási rendszer használatával, s az így felszabaduló munkaerő más területeken hasznosítható.

Kisebb környezeti terhelés
Az elektronikus számlázási folyamatok erőforrás-szükséglete (nyersanyag, energia) a papír alapú számlázásnál kisebb, tehát a folyamat kevésbé terheli a környezetet, kevesebb szennyezőanyagot és energiát kell felhasználni hozzá, így nemcsak a költségeket, hanem
az élővilágunkat is kíméli (persze csak ha helyesen alkalmazzuk).

Természetesen e szempontok nem mindenkinél és nem azonos súllyal jelentkeznek. Véleményünk szerint érdemes ezeket (akár továbbiakat is) figyelembe venni és az adott körülményeket konkrétan elemezni, így reális rálátása lesz arra vonatkozóan, hogy valójában mennyi költséget fordít számlázásra.


E-számla kompatibilis szoftverek


A Pannon Szoftver Stúdió valamennyi szoftvere e-számla kompatibilis, így bármely számlázó programhoz, de akár az ERP rendszerhez is hozzákapcsolható az elektronikus számlázási szolgáltatás. Termékeinkhez jelenleg az alábbi elektronikus számlázási szolgáltatások érhetőek el: